Khay chén được làm màu giả cổ sau đó được phủ bóng

Khay chén được làm màu giả cổ sau đó được phủ bóng

Khay chén được làm màu giả cổ sau đó được phủ bóng

Bình luận trên Facebook