Đôi nến được đúc bằng đồng vàng sau đó được làm màu giả cổ

Đôi nến được đúc bằng đồng vàng sau đó được làm màu giả cổ

Đôi nến được đúc bằng đồng vàng sau đó được làm màu giả cổ

Bình luận trên Facebook