Mặt trước lư hương được đúc hình song long chầu nguyệt

Mặt trước lư hương được đúc hình song long chầu nguyệt

Mặt trước lư hương được đúc hình song long chầu nguyệt

Bình luận trên Facebook