Các chi tiết trên thân hạc thờ rất tinh xảo

Các chi tiết trên thân hạc thờ được rất tinh xảo

Các chi tiết trên thân hạc thờ rất tinh xảo

Bình luận trên Facebook