Mặt sau bát hương đúc hình song phượng

Mặt sau bát hương đúc hình song phượng

Mặt sau bát hương đúc hình song phượng

Bình luận trên Facebook