Mặt sau bát hương đúc hình song phượng ( giả cổ )

Mặt sau bát hương đúc hình song phượng ( giả cổ )

Mặt sau bát hương đúc hình song phượng ( giả cổ )

Bình luận trên Facebook