Mặt trước bát hương đồng đúc hình rồng nổi

Mặt trước bát hương đồng đúc hình rồng nổi

Mặt trước bát hương đồng đúc hình rồng nổi

Bình luận trên Facebook