Bề mặt đài thờ được gia công rất sáng và mịn

Bề mặt đài thờ được gia công rất sáng và mịn

Bề mặt đài thờ được gia công rất sáng và mịn

Bình luận trên Facebook