Khay chén thờ gồm 1 khay và 5 chén

Khay chén thờ gồm 1 khay và 5 chén

Khay chén thờ gồm 1 khay và 5 chén

Bình luận trên Facebook