Ngai thờ bằng đồng gồm 1 khay và 3 chén

Ngai thờ bằng đồng gồm 1 khay và 3 chén

Ngai thờ bằng đồng gồm 1 khay và 3 chén

Bình luận trên Facebook