Mâm bồng bằng đồng đúc nổi chữ Phúc ( giả cổ )

Mâm bồng bằng đồng đúc nổi chữ Phúc ( giả cổ )

Mâm bồng bằng đồng đúc nổi chữ Phúc ( giả cổ )

Bình luận trên Facebook