Mâm bồng bằng đồng đúc nổi chữ rồng phượng và chữ Phúc

Mâm bồng bằng đồng đúc nổi chữ rồng phượng và chữ Phúc

Mâm bồng bằng đồng đúc nổi chữ rồng phượng và chữ Phúc

Bình luận trên Facebook