Mâm bồng bằng đồng đúc nổi chữ Lộc

Mâm bồng bằng đồng đúc nổi chữ Lộc

Mâm bồng bằng đồng đúc nổi chữ Lộc

Bình luận trên Facebook