Cây nến thờ được khắc nổi hình rồng phượng

Cây nến thờ được khắc nổi hình rồng phượng

Cây nến thờ được khắc nổi hình rồng phượng

Bình luận trên Facebook