Mặt trước của lư hương được đúc nổi hình Song Long Chầu Nguyệt

Mặt trước của lư hương được đúc nổi hình Song Long Chầu Nguyệt

Mặt trước của lư hương được đúc nổi hình Song Long Chầu Nguyệt

Bình luận trên Facebook