Mặt trước lư hương đúc nổi hình song long châu nguyệt

Mặt trước lư hương đúc nổi hình song long châu nguyệt

Bình luận trên Facebook