Mặt trước đỉnh đồng được nổi hình Song Long Chầu Nguyệt

Mặt trước đỉnh đồng được nổi hình Song Long Chầu Nguyệt

Mặt trước đỉnh đồng được nổi hình Song Long Chầu Nguyệt

Bình luận trên Facebook