Bộ ngũ sự bao gồm 1 lư hương, 1 đôi nến và đôi hạc thờ

Bộ ngũ sự bao gồm 1 lư hương, 1 đôi nến và đôi hạc thờ

Bộ ngũ sự bao gồm 1 lư hương, 1 đôi nến và đôi hạc thờ

Bình luận trên Facebook