Bộ ngũ sự bao gồm 1 lư, đôi nến và 1 đôi hạc thờ

Bộ ngũ sự bao gồm 1 lư, đôi nến và 1 đôi hạc thờ

Bộ ngũ sự bao gồm 1 lư, đôi nến và 1 đôi hạc thờ

Bình luận trên Facebook