Đèn thờ được đúc hình Long Phượng

Đèn thờ được đúc hình Long Phượng

Đèn thờ được đúc hình Long Phượng

Bình luận trên Facebook