Trống đồng được đúc bằng đồng vàng, sau đó được hun màu

Trống đồng được đúc bằng đồng vàng, sau đó được hun màu

Trống đồng được đúc bằng đồng vàng, sau đó được hun màu

Bình luận trên Facebook