Thiềm thừ được đúc bằng đồng vàng

Thiềm thừ được đúc bằng đồng vàng

Thiềm thừ được đúc bằng đồng vàng

Bình luận trên Facebook