Mặt sau tượng ông thổ địa bằng đồng

Mặt sau tượng ông thổ địa bằng đồng

Mặt sau tượng ông thổ địa bằng đồng

Bình luận trên Facebook