Mặt sau tương Trần Hưng Đạo bằng đồng

Mặt sau tương Trần Hưng Đạo bằng đồng

Mặt sau tương Trần Hưng Đạo bằng đồng

Bình luận trên Facebook