Mặt trước cóc ngậm tiền bằng đồng

Mặt trước cóc ngậm tiền bằng đồng

Mặt trước cóc ngậm tiền bằng đồng

Bình luận trên Facebook