Mặt sau tượng phật chuẩn đề bằng đồng

Mặt sau tượng phật chuẩn đề bằng đồng

Mặt sau tượng phật chuẩn đề bằng đồng

Bình luận trên Facebook