Mặt sau tượng phật A Di Đà bằng đồng

Mặt sau tượng phật A Di Đà bằng đồng

Mặt sau tượng phật A Di Đà bằng đồng

Bình luận trên Facebook