Mặt sau đỉnh đồng có đúc nổi hình song phượng

Mặt sau đỉnh đồng có đúc nổi hình song phượng

Mặt sau đỉnh đồng có đúc nổi hình song phượng

Bình luận trên Facebook