Mặt sau tượng quan âm tựa cửu long bằng đồng vàng

Mặt sau tượng quan âm tựa cửu long bằng đồng vàng

Mặt sau tượng quan âm tựa cửu long bằng đồng vàng

Bình luận trên Facebook