Hạc thờ được đúc thủ công sau đó được hun màu giả cổ

Hạc thờ được đúc thủ công sau đó được hun màu giả cổ

Hạc thờ được đúc thủ công sau đó được hun màu giả cổ

Bình luận trên Facebook