Đỉnh đồng được đúc nổi hình dơi đào

Đỉnh đồng được đúc nổi hình dơi đào

Đỉnh đồng được đúc nổi hình dơi đào

Bình luận trên Facebook