Bộ tam sự đỉnh đồng được đúc nổi hình song long chầu phượng

Bộ tam sự đỉnh đồng được đúc nổi hình song long chầu phượng

Bộ tam sự đỉnh đồng được đúc nổi hình song long chầu phượng

Bình luận trên Facebook