Đỉnh đồng được đúc nổi song long chầu phượng

Đỉnh đồng được đúc nổi song long chầu phượng

Đỉnh đồng được đúc nổi song long chầu phượng

Bình luận trên Facebook