Các họa tiết trên thân hạc rất sắc nét

Các họa tiết trên thân hạc rất sắc nét

Các họa tiết trên thân hạc rất sắc nét

Bình luận trên Facebook