Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát Bằng Đồng – màu giả cổ

Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát Bằng Đồng - màu giả cổ

Tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát Bằng Đồng – màu giả cổ

Bình luận trên Facebook