Các họa tiết trên cuốn thư được chạm rất sắc nét

Các họa tiết trên cuốn thư được chạm rất sắc nét

Các họa tiết trên cuốn thư được chạm rất sắc nét

Bình luận trên Facebook