Bộ cuốn thư câu đối bằng đồng giả cổ 1m34

Bộ cuốn thư câu đối bằng đồng giả cổ 1m34

Bộ cuốn thư câu đối bằng đồng giả cổ 1m34

Bình luận trên Facebook