Bộ ngũ sự đỉnh đồng đúc nổi hoa sòi

Bộ ngũ sự đỉnh đồng đúc nổi hoa sòi

Bộ ngũ sự đỉnh đồng đúc nổi hoa sòi

Bình luận trên Facebook