Bộ tam sự đỉnh đồng đúc nổi hình song long chầu nguyệt

Bộ tam sự đỉnh đồng đúc nổi hình song long chầu nguyệt

Bộ tam sự đỉnh đồng đúc nổi hình song long chầu nguyệt

Bình luận trên Facebook