Mặt trước bát hương có đúc nổi hình song long chầu nguyệt

Mặt trước bát hương có đúc nổi hình song long chầu nguyệt

Mặt trước bát hương có đúc nổi hình song long chầu nguyệt

Bình luận trên Facebook