Mặt sau bát hương có đúc hình song phượng

Mặt sau bát hương có đúc hình song phượng

Mặt sau bát hương có đúc hình song phượng

Bình luận trên Facebook