Bộ ngũ sự đỉnh đúc nổi hình song long chầu nguyệt – màu 2 line

Bộ ngũ sự đỉnh đúc nổi hình song long chầu nguyệt - màu 2 line

Bộ ngũ sự đỉnh đúc nổi hình song long chầu nguyệt – màu 2 line

Bình luận trên Facebook