Tượng phật Đạt Ma Sư Tổ – màu giả cổ

Tượng phật Đạt Ma Sư Tổ - màu giả cổ

Tượng phật Đạt Ma Sư Tổ – màu giả cổ

Bình luận trên Facebook