Mặt sau của tượng Đạt Ma Sư Tổ

Mặt sau của tượng Đạt Ma Sư Tổ

Mặt sau của tượng Đạt Ma Sư Tổ

Bình luận trên Facebook