Mặt sau của bát hương bằng đồng

Mặt sau của bát hương bằng đồng

Mặt sau của bát hương bằng đồng

Bình luận trên Facebook