Mặt sau của bát hương có đúc nổi hình song phượng

Mặt sau của bát hương có đúc nổi hình song phượng

Mặt sau của bát hương có đúc nổi hình song phượng

Bình luận trên Facebook