Mặt trước bát hương đồng có đúc nổi hình song long chầu nguyệt

Mặt trước bát hương đồng có đúc nổi hình song long chầu nguyệt

Mặt trước bát hương đồng có đúc nổi hình song long chầu nguyệt

Bình luận trên Facebook