Mặt sau đỉnh đồng có đúc nổi song phượng

Mặt sau đỉnh đồng có đúc nổi song phượng

Mặt sau đỉnh đồng có đúc nổi song phượng

Bình luận trên Facebook