Bộ tam sự đỉnh đồng có đúc nổi hoa sòi

Bộ tam sự đỉnh đồng có đúc nổi hoa sòi

Bộ tam sự đỉnh đồng có đúc nổi hoa sòi

Bình luận trên Facebook