Bộ hoành phi câu đối bằng đồng

Bộ hoành phi câu đối bằng đồng

Bộ hoành phi câu đối bằng đồng

Bình luận trên Facebook